สิทธิพิเศษเหนือระดับหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ (Central Lardprao, Mega Bangna, Central Pinklao)