พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC รับฟรีทันที บริการ Pore Refining (Nose) หรือบริการ Lip Moisturizing Treatment